Testimonials

Testimonials from Our Clients

Below are some testimonials from businesses which have chosen Vietnam Pocket Guide’s services. Click on the logos to view our advertisements.

Merkat Spanish Restaurant

Merkat Spanish Restaurant Food Vietnam Pocket Guide Danang

“We are so happy with your work, the result has been excellent! Thank you so much”. 

Maria Moreno

Da Vinci Italian Restaurant

Vietnam Pocket Guide Danang Da Vinci Italian Restaurant

“Vietnam Pocket Guide were very helpful in helping with graphic design, photography and copy writing. I am very happy with their service”.

Remy Locart

Mini’s Cafe

Danang Pocket Guide Vietnam Mini's Cafe Restaurant

“I have found Chris from Vietnam Pocket Guide to be highly professional and the pocket guide to be a quality publication”.

“Tôi đã tìm thấy Chris, một người làm việc có tính chuyên nghiệp ca và The Vietnam Pocket Guide là một ấn phẩm chất lượng”

Mini

Minsk Bar

“Mọi việc đều rất tốt, không còn ý kiến gì nữa. Xin cảm ơn quý công ty rất nhiều! Rãnh rỗi lại qua Minsk uống bia nhé”

                                                                                                      Lê Thành Lâm

 OM Pub

Logo

“Công ty cung cấp thông tin rất phong phú, đa dạng. Thông tin được truyền tải đến người dùng qua nhiều kênh khác nhau. Rất tốt

Nên mở rộng thêm ở những tỉnh thành, thành phố khác.

Giá thành có thể giảm thêm, thu hút thêm khách hàng (hoặc có chương trình đặc biệt cho khách hàng lâu năm)”

                                                                                                          Mai Tấn Hùng

Gold Star Coffee

Gold Star Coffee Shop Vietnam Pocket Guide Danang

“Tôi hài lòng về hình ảnh và nôi dung quảng cáo. Nhưng trong phần bản đồ còn gấy khó khăn trong việc xác định và tìm kiếm.

Trên trang web việc nhìn và thu nhập thông tin còn chưa rõ ràng”

    Đào Ngọc Thái Sơn

 

 

LEAVE A REPLY