Emergency Information

Who to call and what to say in an emergency.

Emergency Numbers

Police Tel: 113
Fire Tel: 114
Ambulance Tel: 115

 

Emergency Words

Emergency khẩn cấp
Help me giúp tôi
Accident tai nạn
Injured bị thương
Unconscious bất tỉnh
Bleeding chảy máu
Heart attack đau tim
Stroke đột quỵ
Drowning chết đuối
Burn bỏng
Temperature bị sốt
Very sick bị bệnh nặng
I am in labour tôi sắp sinh
Need a doctor cần bác sĩ
Need an ambulance cần xe cứu thương
Fire lửa
I am being burgled tôi bị mất trộm

Related Posts