Vietnamese

Những Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Hãy đón xem bản PDF của tạp chí du lịch Vietnam Pocket Guide- Da Nang và tiếp tục khám phá thêm dịch vụ của chúng tôi

Gói truyền thông

Media Package Rates Vn

Gói đối tác tuyền thông

Partnership Package Rates Vn

(Được trao đổi bằng Phiếu mua hàng, dịch vụ với những điều khoản thỏa thuận giữa hai bên)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin tại info@lenelmedia.com  hoăc gọi (+84) 0905 433 665